Ildsjæle og nærværende pædagoger til vuggestuen og minihaven i Haraldsgården

Søg jobbet

Pædagogik
Fuldtid
Fastansættelse

Brænder du for at have fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring og på arbejdsfællesskaber?

To af vores dygtige pædagoger er kommet ind på kandidatuddannelse, og vi søger derfor en pædagog til vuggestuen og en til minihaven.

Du får en arbejdsplads, hvor vi er mange uddannede pædagoger, hvor vi har en høj faglighed og en masse sparring og refleksioner.

Som arbejdsplads ser vi os selv som attraktiv, fordi vi som selvejende institution både har fantastiske fysiske rammer, en sund økonomi, tydelig ledelse, en virkelig god normering og mange fagligt dygtige kollegaer at sparre med. Ikke mindst har vi en superengageret forældregruppe, der aktivt vælger Haraldsgården til.

Vores børn kommer på mange forskellige tider i løbet af døgnet, og dette gør, at vi sjældent er fuldtallige på stuerne i dagtimerne.

Vores fokusområde i 2024-2025 er arbejdsfællesskaber og børnefællesskaber, og vi har lavet en procesplan med pædagogiske dage, undervisning, møder, dialoger, refleksioner og fælles faglig udvikling med afsæt i vores kerneopgave, som er barnet i centrum. 

Hvem er du?
Om du er pædagogisk assistent, nyuddannet eller har erfaring som pædagog er ikke afgørende. Den væsentligste forudsætning er, at du har gejst, og at din drivkraft er faglighed samt nærvær i relationerne. 

Er I to, der ønsker at skifte arbejdsplads, siger vi også velkommen til jer begge.

Velkommen til dig 
Er du blevet nysgerrig, og vil du være med til at lave noget, der på mange måder er anderledes, end du kender det fra andre institutioner? Brænder du for at have fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring? Ønsker du et arbejde, hvor du har indflydelse, får indsigt, og hvor du har alle muligheder for at præge fremtiden? Så er dette job måske dit? 

Du bliver en del af en stue og et team af pædagoger med forskellig erfaring, så du vil have rig mulighed for at sætte dit eget præg på strukturen, fagligheden og pædagogikken på stuen.

Du får ledelse tæt på. På hver afdeling er der en afdelingsleder, der udelukkende har ledelsestid, og som derfor har tid til at sparre med dig, udvikle fagligheden og deltage i forældresamarbejdet.

Ønsker du at arbejde i vores døgntilbud?
Hvis du ønsker det, vil det være muligt at blive en af vores dagpædagoger i vores døgntilbud.

Her har du en aftenvagt (kl. 13-20.00) hver 4. uge, weekendvagt hver 8. uge og derefter erstatningsfri mandag og tirsdag. Du har mulighed for at arbejde i vores lukkeuger/lukkedage/helligdage. Dermed får du mere fleksibilitet i forhold til, når du selv ønsker ferie.

Du får tillæg for at være dagpædagog i Natsværmeren, som vores døgntilbud hedder.

Vuggestuen
Vi er fire stuer med ca. 15-16 børn, vi er tre-fire uddannede pædagoger og en-to medhjælpere på hver stue.

Vuggestuen har en stor skøn legeplads, små legehuse, et nyt lille kolonihavehus, og så er vi i gang med at udvikle uderummet.

Vi har både cykler og gåbusser, og vi tager på mange ture, selv om vores egen matrikel kan det meste af det, vuggestuebørnene har behov for.

Vuggestuen har en ekstra stue, så vi har mulighed for at lave projekter på tværs af stuerne, ligesom vi har adgang til vores sal.

Minihaven
I vores minihave er de store vuggestuebørn og små børnehavebørn.

Vi er fire stuer med 13-15 børn. Der er to til tre uddannede pædagoger på hver stue samt medhjælpere. Derudover er der en til to flyvere afhængigt af børnetal.

Minihaven har en fantastisk naturbase på vores egen matrikel. Her er et lille kolonihavehus, og her laves naturaktiviteter, lege og bålmad. Der er alle muligheder for at udfolde udelivet, og det bruges hele tiden hele året.

Minihaven har også to kolonihaver i byoasen i Guldbergsgade. Vi cykler på vores ladcykler med fire børn i hver cykel, og vi er her så ofte, som vi kan, og gerne hele dagen.

Haraldsgårdens DNA
Målet er det bedste børneliv, og midlet er et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde, engagement, nærvær og høj faglighed.

Vi nytænker grundværdierne i handling og går nye veje. Lige nu er vi i gang med KIDS pædagogiske udvikling af dagtilbud.

Vi tager altid udgangspunkt i barnets perspektiv. Vi er nysgerrige, faglige og omsorgsfulde.

Vi er en certificeret idrætsinstitution, og du opkvalificeres derfor i idræt, krop og bevægelse samt børneyoga i løbet af din ansættelse.

Vores anden profil er natur og udeliv, og på sigt ønsker vi at bliver certificeret i det grønne flag.

Vi er inspireret af Marte Meo og arbejder ud fra principperne i hverdagen. I 2023 startede en af vores afdelingsledere på Marte Meo-uddannelse, og derfor vil du have mulighed for sparring og feedback i dit arbejde både via samtaler og video. Marte Meo fokuserer på det, der fungerer og det positive i relationerne.

Forældrepartnerskab er en grundværdi hos os. Vi stiller høje faglige og personlige krav til vores kommende kollegaer, vi griber ikke dagen men arbejder struktureret og fokuseret med handleplaner og læreplaner, og inden for de rammer skaber vi rum for leg og spontanitet.

Haraldsgården er mere end et job. Det er en arbejdsplads, hvor faglig udvikling, trivsel og fremdrift er kodeord. 

Personalegruppen 
Vi er en dynamisk og kreativ personalegruppe på godt 60 medarbejdere, der tager ansvar for hinanden og vores arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Vi vægter nærvær, åbenhed og samarbejde højt.

Vi er villige til forandring og prioriterer pædagogisk struktur, der skaber forudsigelighed for alle. Vi holder fast i traditioner og er samtidig åbne for nye tiltag.

Vi er en socialt engageret personalegruppe, og vi har mange fælles arrangementer som DHL, fester og fredagsøl. 

Vi er en uddannelsesinstitution og modtager pædagogstuderende i alle afdelinger.

Læs mere på vores hjemmeside www.haraldsgaarden.dk.

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regler og overenskomst. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt, og stillingen er til besættelse snarest muligt. Vi søger både en kollega til fastansættelse og en barselsvikar. Arbejdstiden ligger mellem kl. 06-17.00. Vi er en røgfri institution, og der må ikke ryges i arbejdstiden. I forbindelse med ansættelserne indhenter vi børne- og straffeattest samt referencer.

Yderligere oplysninger  
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingerne eller ønsker en rundvisning, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder i vuggestuen Line Nielsen på 2152 7054 eller afdelingsleder i Minihaven Gitte Larsen på 2152 7204.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV.

Søg via linket senest fredag den 19. juli 2024
Vi afholder samtaler løbende.