Søg

Generalist til fleksjob i afdeling Drifts- og Procesoptimering i Center for Rengøring

Søg jobbet

Politik og administration
Flexjob
Deltid - alt under 37 timer
Fastansættelse

Har du tidligere arbejdet med ledelsesbetjening og udført mindre udviklingsopgaver?
Er du generalist med en bred erfaring, og kan du effektivt løse mange forskelligartede opgaver?

Så er et job hos os måske interessant.

Dine opgaver vil blandt andet være, at

  • betjene ledelsen, fx. mødebooking og referatskrivning
  • systematisere og formidle viden, herunder opsætning af oplæg i PowerPoint
  • kortlægge og analysere tværgående processer og optimere arbejds- og forretningsgange
  • udføre varierende administrative ad hoc-opgaver, fx udsendelse af indkaldelser og referater via e-Boks og indberetning på personalesager

Vi forventer, at du

  • er godkendt til fleksjob og har solide generalistkompetencer
  • har en lang videregående uddannelse, fx humanistisk eller samfundsvidenskabelig
  • har solidt kendskab til Office 365, gerne med meget erfaring i PowerPoint
  • kan kommunikere både skriftligt og mundtligt
  • er samarbejdsorienteret og byder ind i teamet med din hjælp og viden

Vi tilbyder dig en stilling i et professionelt og uformelt miljø, med en god tone i teamet og grundig introduktion til arbejdsområdet.

Om arbejdspladsen
Stillingen er placeret i Drifts- og Procesoptimering, der er placeret i Center for Rengøringsservice under Københavns Ejendomme og Indkøb i Økonomiforvaltningen. Drifts- og Procesoptimering har til opgave at udføre tværgående, administrative og økonomiske driftsopgaver i centeret, og understøtter derudover centerledelsen i den daglige drift.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst indgået mellem Kommunernes Landsforening og HK. Stillingen er til besættelse snarest muligt, og senest den 1. oktober 2022. Arbejdsstedet ligger på Borups Allé i København NV. Arbejdstiden vil være minimum tre timer pr. arbejdsdag. Vi arbejder i storrum. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chef for Drifts- og Procesoptimering Pia Ravn på 2928 4233.

Søg via linket senest mandag den 15. august 2022
Vi forventer at holde samtaler i uge 35.

Københavns Ejendomme og Indkøb
Københavns Ejendomme og Indkøb har ansvaret for Københavns Kommunes ejendomsportefølje og for, at vi køber effektivt ind i kommunen. Vores ca. 2.000 medarbejdere arbejder hver dag for en serviceorienteret ejendomsadministration og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m². Ligesom vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt. Gennem effektiv ejendomsservice, drift og vedligehold samt en professionel indkøbsorganisering frigør vi ressourcer til, at vores 58.000 kolleger i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Alt det gør vi ud fra bedste aktuel viden og i tæt samspil med kunder, leverandører og samarbejdspartnere ud fra devisen: Det skal være nemt, effektivt og bæredygtigt. Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.