Søg

Forstærket plejefamilie til tvillinger på 1 år til Familieplejen København

Søg jobbet

Plejefamilier
Fuldtid
Fastansættelse

Familieplejen København søger en forstærket plejefamilie til tvillinger på 1 år, en dreng og en pige.

Drengen kan kravle og sidde selv og er begyndt at rejse sig op. Han har brug for at blive stimuleret til at udvikle sin grovmotoriske aktivitet. Han har et meget varieret og alderssvarende pludresprog og vil gerne indgå i relationen til en voksen.
Han kan være utydelig i sine følelsesmæssige behov og har brug for et omsorgsfuldt udviklingsmiljø, som understøtter hans følelsesmæssige udvikling.

Pigen vil gerne have kontakt og responderer positivt på nærhed og fysisk kontakt. Hun er begyndt at fordybe sig i aktiviteter og legetøj i længere tid ad gangen. Hun kan rejse sig op og komme rundt med støtte, fx en gåvogn.

Begge børn fremstår forsinkede i deres udvikling mht. forskellige områder som kontaktevne og selvregulering, og begge børn har tendens til hypermobilitet.

Som plejefamilie skal I have erfaring med at arbejde med helt små, omsorgssvigtede børn, tilknytningsarbejde samt følelsesmæssig regulering.

Om jer

  • I er godkendt som forstærket plejefamilie
  • Jeres familie består af to voksne, hvor begge voksne går hjemme på fuld tid det første år
  • I bor i Jylland eller på Fyn
  • I har ikke børn under 10 år
  • I er indstillet på at køre børnene til samvær
  • I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent, som I har kontakt med regelmæssigt

I får også mulighed for at deltage i Familieplejen Københavns brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her: https://familieplejen.kk.dk/kurser 

Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Jette Gram på 2611 3146 eller via e-mail: T856@kk.dk.

Honorar
Vederlagsniveau for plejeopgaven fastsættes ud fra barnets støttebehov og det forventede omfang af plejefamiliens indsats. Der er mulighed for at indgå kontrakt ud fra en genforhandlings- eller gennemsnitsmodel.

Ansøgningsfrist torsdag den 15. juni 2023

Ansøgning mærket JG/2023-31 sendes sammen med den seneste tilsynsrapport til: familieplejen@kk.dk

eller til 

Familieplejen København 
Svendborggade 5, 3.sal  
2100 København Ø 

I kan også søge via linket.

Om Familieplejen København  
Familieplejen København er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores kursusvirksomhed.
Læs mere om os på: familieplejen.kk.dk.