Erfaren forstander til Sølund – Danmarks snart største plejehjem i hjertet af Nørrebro!

Søg jobbet

Ledelse
Fuldtid
Fastansættelse

Vil du sammen med en ambitiøs ledergruppe fastholde trivsel hos beboere og medarbejdere – mens der bygges om, og når det nye Sølund står færdig?
Så vil vi rigtig gerne høre fra dig! Lige nu søger vi en procesorienteret forstander, som gennem ledelse af ledere kan sikre stabil drift og høj faglig kvalitet på rejsen fra mindre plejehjem til Danmarks største plejecenter.

Sølund er et kommunalt plejehjem skønt placeret på Indre Nørrebro med udsyn til Sortedams Sø. Plejehjemmet drives med fokus på musik og et åbent samarbejde med lokalområder, hvilket blandt andet betyder, at det er officiel vært ved musikfestivaler som Distortion, Vinterjazz og Kulturnatten. Se billeder og læs mere om hverdagen på Sølund.

Lige nu består Sølund af seks afdelinger med omkring 25 beboere på hver. Om fem år, når byggeriet af det nye Sølund står færdig, vil det være Danmarks største plejehjem med 360 plejeboliger og 23 tryghedsboliger. Du skal derfor have lyst til at arbejde i processen fra mindre plejehjem til Danmarks største plejecenter.

Du bliver til en start øverste leder for 150 medarbejdere med 40 forskellige nationaliteter, herunder en stor ledergruppe på seks afdelingsledere, en køkkenleder, en leder for service og rengøring og en aktivitetscenterleder – samt alle de nye medarbejdere, som løbende skal rekrutteres og inkluderes i arbejdsfællesskabet over de kommende år.

Som forstander bliver din vigtigste opgave at understøtte lederne i deres ledelse, så alle medarbejdere trives og udvikler sig i processen – blandt andet ved at arbejde med intern organisering af roller og opgaver, sikre arbejdsstyrken med fokus på ufaglært til faglært og i det hele taget arbejde med kompetenceudvikling. Så Sølund står stærkt i alle led af processen.

Du har også en vigtig rolle i at sikre de gode samarbejder i lokalsamfundet og for at invitere alle ind til udviklingen af Det nye Sølund. For udover pleje- og tryghedsboliger kommer Det nye Sølund til at indeholde en børneinstitution og 150 ungdomsboliger i et åbent byggeri med grønne arealer og små butikker – og som forstander skal du fortsat udvikle på visionerne for det nye Sølund som en del af generationernes hus.

Ring til områdechef Signe Grauslund på 2637 8875 for at høre mere om stillingen og dine muligheder som leder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Om dig: Kan du lede ledere gennem forandringer?
Vi drømmer om en erfaren og strategisk leder, der står stærkt i sin rolle som leder. Du har en lederuddannelse på minimum diplomniveau og kendskab til fagområdet – og du synes bølgedale og bakketoppe er det, der gør forandringsprocesser spændende!  

Dit mindset er innovativt og din ledelsesstil tillidsbaseret. Du evner både at lytte, inddrage og udfordre dem, du leder.

Du har organisatorisk tæft med blik for ændrede arbejdsopgaver og driftsudfordringer, og du kan trække på din erfaring med at lede ledere, når du skal understøtte lederne i at lede de mange kommende forandringerne.

Sammen med ledergruppen skal du sikre en stabil drift og ressourcestyring gennem alle faser og høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven – herunder at sikre en høj faglig kvalitet gennem fortsat uddannelse, rekruttering og opkvalificering af alle medarbejder.

Du kan læse mere i den jobprofil, vi har udarbejdet for stillingen.

Om forvaltningen: Visionære strategier og bred understøttelse
Organisatorisk er Sølund placeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Område Nord, der understøtter driften af omkring halvdelen af de 40 plejehjem i Københavns Kommune.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en organisation med visioner og højt ambitionsniveau for ældreområdet, og du skal som strategisk leder arbejde med forvaltningens strategiske indsatser og i overensstemmelse med Kommunens Ældrepolitik og Sundhedspolitik.

Du får et tæt samspil med områdechef, Signe Grauslund, og du har mulighed for at blive understøttet af blandt andet sundhedsfaglige konsulenter, økonomikonsulenter og rekrutteringskonsulenter. Ligeledes er der gode muligheder for sparring og samarbejde gennem ledergruppen i Område Nord, der bl.a. tæller forstanderne fra 20 af Københavns Kommunes plejehjem.

Du vil opleve, at der i forvaltningen er et stort fokus på ledelse og lederudvikling – og du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt gennem fx faglig indflydelse og deltagelse i udviklingsprojekter.

Løn- og ansættelsesforhold
Vi har brug for dig fra den 1. oktober 2024 – eller hurtigst muligt herefter. Når du sender din ansøgning, vil vi selvfølgelig gerne høre, hvordan du vil lykkes med at drive plejecenter og ledere i alle faser af en byggeproces, men vi vil også gerne høre, hvad vi kan gøre, for at du lykkes og trives i stillingen. Stillingen er uden øverste arbejdstid og aflønnes efter gældende overenskomst.

Søg via linket senest søndag den 4. august 2024
Første samtale er den 12. august og anden samtale er den 20. august 2024. Kandidater, der går videre til anden samtale, forventes at gennemføre tests hos en HR-konsulent inden samtalen.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.kk.dk.