Engageret og fagligt stærk socialpædagog el.lign. til bostedet Musvågevej i det skønne Nordvest (deltid)

Søg jobbet

Pædagogik
Deltid - alt under 37 timer
Fastansættelse

Måske er det dig, der skal være vores nye kollega?

Vi søger dig, der vil bruge din faglighed til at gøre en stor forskel for mennesker med handicap.

Din opgave, som støtter sig til vores pædagogiske tilgang på Musvågevej Nord, bliver at hjælpe med at skabe et fortsat attraktivt botilbud for både beboere og ansatte. Beboerne er voksne udviklingshæmmede med forskellig grad af ASF. De har derfor behov for socialpædagogisk hjælp og støtte døgnet rundt.

Om jobbet og os
Den største del af dit arbejde vil være rettet mod pædagogiske aktiviteter, hvor du arbejder tæt med den enkelte borger om at skabe en god og tryg hverdag, og hvor vi systematisk arbejder med udviklings- og aktivitetsplaner. Vi har et pædagogisk mål om at arbejde rehabiliterende og dermed altid se borgerens udviklingspotentiale. Du vil også støtte borgeren i personlig pleje. Det kan fx være hjælp til bad, toiletbesøg og medicinhåndtering.

Du får desuden en vigtig dokumentationsopgave, der hverken skal fylde mere eller mindre end at sikre, at borgernes data altid er opdateret med alt fra pædagogiske fremskridt og udfordringer til vigtige oplysninger om borgerens medicin og helbred.

På et botilbud er der også diverse ad hoc-opgaver som fx mødeaktivitet, sparring med kolleger mv. Alle medarbejdere er fælles om at få bostedet til at fungere. Det betyder også, at vi griber karkluden, sætter kaffe over, hjælper med madlavning og deles om oprydningen i fællesområderne.

Vores pædagogiske indsats ligger primært indenfor autismepædagogik, og vi har en overordnet neuropædagogisk tilgang i hverdagen. Vi arbejder med at skabe størst mulig selvbestemmelse for borgerne, der alle har brug for en empatisk, rolig og vedholdende indsats. Tryghed og forudsigelighed er kodeord i vores arbejde.

Det er ikke et krav, at du har erfaring fra området, når du starter, men vi forventer, at du er villig til at lære og engagere dig i arbejdet med borgere og kolleger.

Vi leder efter dig, der

  • er uddannet pædagog, pædagogisk assistent eller har en anden relevant uddannelse eller erfaringer, og som er motiveret for at arbejde med specialpædagogik inden for voksenområdet
  • forstår at sætte borgernes trivsel i første række, er nysgerrig i din faglige tilgang, som tør byde ind med nye idéer og som ser muligheder for at øge borgernes trivsel
  • ikke er bange for at tage ansvar, og som kan påtage sig kontaktpersonsopgaver og medvirke til et gode samarbejde med beboere og pårørende
  • kan se vigtigheden af god dokumentation. Du behøver ikke skrive og stave perfekt, men uanset hvad, skal du være med til at sikre god dokumentation

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor du vil møde fantastiske kollegaer med stor hjertevarme, og hvor vi sparrer med hinanden for at opnå en viden, som skal sikre, at vores beboere oplever trivsel og værdi. Her vil du få mulighed for at præge udviklingen for først og fremmest beboerne, men også udviklingen af arbejdspladsen og din egen arbejdsdag.

Vi er en arbejdsplads med fokus på din og dine kollegers trivsel. Vi prioriterer derfor, at du får en god oplæring gennem vores onboardingprogram, som vil give dig et godt kendskab til din kommende arbejdsplads og dine arbejdsopgaver. Dertil afholder vi interne kurser i vores pædagogiske og autismespecifikke metoder – herunder tilbyder vi gode muligheder for at komme på efteruddannelse inden for autismepædagogik og andre relevante fagområder.

Hvem er vi?
Musvågevej Syd er en del af Borgercenter Handicap under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Vi har hjemme på Musvågevej i Københavns Nordvest-kvarter, og vi har derfor både byliv med caféer og butikker samt parker, ro og natur i nærheden.

Om Borgercenter Handicap (BCH)
Borgercenter Handicaps kerneopgave er at understøtte og skabe forudsætninger for, at københavnere med handicap kan udfolde deres potentiale for livskvalitet og mestring af eget liv. Som medarbejder i Borgercenter Handicap bliver du en del af et udviklende og stærkt fagligt fællesskab, hvor vi står sammen om at gøre en forskel for andre. Læs mere om os på Handicap | Socialjob (kk.dk)

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. 
Der er tale om en fast aftenvagtstilling på 25-30 timer om ugen.
Din arbejdstid vil ligge i tidsrummet kl. 14.30-21.00 eller kl. 14.30-23.00. Der er weekendarbejde hver anden weekend, og du må forvente arbejde på nogle helligdage.
Vi ønsker stillingen besat den 1. september eller snarest muligt.  
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi og straffeattest samt referencer.

Mere information  
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Camilla Hartmann på 2053 2308 kl. 9.00-15.00.

Søg via linket senest fredag den 19. juli 2024
Samtaler vil blive afholdt løbende, dog senest 29. juli 2024.