Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Ejendomsservicemedarbejder til en fleksibel hverdag med fokus på arealpleje, renhold og ejendomsdrift til Københavns Ejendomme og Indkøb

Søg jobbet

Drift og service
Fuldtid
Fastansættelse

Teknisk Drift søger en dygtig og engageret ejendomsservicemedarbejder til selvstændigt at udføre og håndtere praktiske opgaver som fx arealpleje, bygningsrunderinger og håndteringsopgaver. Du skal også vikariere for kolleger i forbindelse med ferie og sygdom, hvor opgaverne i højere grad omhandler ejendomsdrift.

Du får en hverdag, hvor du i høj grad selv kan planlægge dit arbejde, men du skal være klar til at gribe opgaverne, når de dukker op. Der er nogle opgaver på faste adresser, og opgaver der løbende meldes ind fra kunder og kolleger. Du kører som udgangspunkt rundt til dine opgaver på egen hånd, men er en del af et hold, hvor der er mulighed for sparring og hjælp.

Om Teknisk Drift
Teknisk Drift er en enhed i Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb i Københavns Kommune. Vi udfører arealpleje og indvendigt vedligehold m.m. på kommunale institutioner og tilbud i Københavns Kommune. Vores mål er at levere effektiv ejendomsservice i høj kvalitet. Vi tager størst mulige hensyn til behovene hos de borgere og kolleger, der færdes eller arbejder de steder, hvor vi har ansvar for ejendomsservice. På nogle af vores arbejdssteder samarbejder vi tæt sammen med den pågældende institution.

Om jobbet og dine arbejdsopgaver
Som ansat repræsenterer du Teknisk Drift over for kunderne og arbejder meget selvstændigt med dine arbejdsopgaver. Dine opgaver vil i høj grad være præget af ad hoc-opgaver, men der vil også være faste opgaver, som du kan planlægge ind i din hverdag. Din chef står for faglig sparring og besøger dig, når du har brug for det – eller med jævne mellemrum.

Vi forventer, at du

  • taler og forstår dansk, er opsøgende og udadvendt
  • har gyldigt kørekort
  • har et vist håndværksmæssigt kendskab
  • kan organisere, strukturere og systematisere din arbejdsdag
  • møder hver dag til tiden
  • er fleksibel og gerne indgår i andre opgaver, når det behøves

Vi tilbyder

  • variation i opgaver 
  • stor mulighed for selv at tilrettelægge din dag
  • fleksibilitet i forhold til arbejdstid (mellem kl. 06-17.00)

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og pågældende organisation efter principperne i Ny Løn. Vi håber, at du kan starte i stillingen den 1. august 2022 eller snarest muligt derefter. Du ansættes i Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb, Center for Kundeservice, Teknisk Drift som udfører ejendomsservice for hele kommunen. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest. Eventuelt kursusbevis skal medbringes, hvis vi indkalder dig til jobsamtale.

Mere information
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Ejendomsservice i tidsrummet kl. 10-12.00. Kontakt chef for Teknisk Drift Jonas Andersen på 2688 7607.

Søg via linket senest søndag den 10. juli 2022
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Københavns Ejendomme og Indkøb
Københavns Ejendomme og Indkøb har ansvaret for Københavns Kommunes ejendomsportefølje og for, at vi køber effektivt ind i kommunen. Vores ca. 2.000 medarbejdere arbejder hver dag for en serviceorienteret ejendomsadministration og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m². Ligesom vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt. Gennem effektiv ejendomsservice, drift og vedligehold samt en professionel indkøbsorganisering frigør vi ressourcer til, at vores 58.000 kolleger i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Alt det gør vi ud fra bedste aktuel viden og i tæt samspil med kunder, leverandører og samarbejdspartnere ud fra devisen: Det skal være nemt, effektivt og bæredygtigt. Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.