Søg

Akademiske medarbejdere til miljøsagsbehandling på spildevands- og virksomhedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen

Søg jobbet

Sagsbehandling
Fuldtid
Fastansættelse

Vær med til at arbejde med miljøbeskyttelse i København, og bliv en del af en hverdag med spændende faglige udfordringer, gensidig sparring og en uformel og venlig omgangstone.

Du må gerne have erfaring med myndighedsrollen, men det er ikke et krav. Søg derfor gerne hvis du er nyuddannet akademiker.

Vores enhed
Vi er myndighed på et bredt miljøområde, der spænder fra udarbejdelse af miljøgodkendelser af forurenende virksomheder, permanente tilladelser til afledning af processpildevand, midlertidige spildevandstilladelser fra bygge- og anlægsprojekter og tilsyn med tilsynspligtige virksomheder, som fx autoværksteder og vaskehaller, og store bygge- og anlægsprojekter.

Som miljøsagsbehandlere håndterer vi også klagesager over lugt- og støjgener fra virksomhederne. Derudover er vi også myndighed på varmeforsyningsområdet.

Fælles for de mange opgavetyper er myndighedsrollen, og at vi overordnet arbejder med områder under miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ny lovgivning og nye opgaver gør, at vi nu søger tre nye kollegaer, der har interesse for og lyst til at arbejde med flere forskellige opgaver inden for vores felt.

Din rolle
I din dagligdag som miljøsagsbehandler veksler du imellem forskellige typer af opgaver. Du holder gang i de langstrakte miljøgodkendelsesprocesser, samtidig med at du løbende sagsbehandler opgaver med kortere frister.

Du tager på miljøtilsyn ude i byen, hvor du indgår i dialog med de mange forskellige typer af virksomheder, som vi regulerer. Derudover vil dine konkrete arbejdsopgaver afhænge af dine kompetencer.

Det kan fx være en mulighed for at arbejde med tilsyn af nyttiggørelsesprojekter og jorddeponi i forbindelse med anlæg af Lynetteholm samt sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme og godkendelse af varmeprojekter som fx varmepumper.

Dit arbejde indebærer en stor kontaktflade til andre myndigheder, samarbejder på tværs af enhederne i kommunen og dialog med virksomheder, rådgivere og borgere.

Det laver du i jobbet

 • Du foretager tilsyn hos virksomheder og store bygge- og anlægsprojekter
 • Du har løbende kontakt med virksomheder eller miljørådgivere under et sagsforløb
 • Du behandler ansøgninger om miljøgodkendelser fra virksomheder omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
 • Du svarer på politiske bestillinger og spørgsmål indenfor miljøområdet

Din profil
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse indenfor miljøområdet. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i en kommune, en styrelse eller anden politisk styret organisation, og at du har forståelse for sagsbehandling, gerne indenfor miljøbeskyttelsesloven, varmeforsyningsloven og/eller forvaltningsloven. Det er ikke et krav, at du har lang erfaring, da du bliver oplært grundigt i vores myndighedsområde.

Som person passer du til nedenstående beskrivelse

 • Du er åben for at lære nyt og tage fat, hvor der er brug for det  
 • Du trives både med mange mindre arbejdsopgaver sideløbende med større langstrakte og mere krævende opgaver
 • Du er grundig, selvstændig og overholder deadlines
 • Du er fagligt ambitiøs, stabil og arbejder systematisk
 • Du kan samarbejde, kommunikere og formidle på en serviceorienteret måde, både overfor interne og eksterne parter
 • Du er god til at formulere dig på dansk, både skriftligt og mundtligt – også ift. tekniske problemstillinger.

Du bliver en del af

 • en dynamisk arbejdsplads med dedikerede og tværfaglige, dygtige medarbejdere, hvor der lægges vægt på det gode samarbejde og udviklingsmuligheder for den enkelte.
 • et godt arbejdsmiljø, hvor vi kombinerer myndighedsarbejdet med en positiv dialog med borgere og virksomheder og dermed leverer den bedst mulige service til vores borgere og virksomheder i respekt for miljøet
 • et arbejdsmiljø i storrumskontor med gode kollegaer, som altid er klar til at besvare på dine spørgsmål og til at sparre med dig
 • et uformelt arbejdsfællesskab med 24 kollegaer i enheden og hyggelig stemning omkring frokosten

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med fokus på samarbejde både internt i kommunen og med borgere/virksomheder
 • et meningsfuldt arbejde, som gør en forskel for borgere og virksomheder
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • gode rammer centralt beliggende på Islands Brygge
 • 37 timers arbejdsuge inkl. frokostpause, fleksible arbejdstider (flekstidsordning) og mulighed for hjemmearbejde
 • en attraktiv pensionsordning

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil som udgangspunkt være i henhold til overenskomst for akademikere i kommuner. Eventuelt tillæg er afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er til besættelse snarest muligt og senest den 1. oktober 2022.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte miljøsagsbehandler Sissel Jönsson på 3068 3121 (uge 29-30) eller miljøsagsbehandler Rasmus Rune Burmeister på 2116 2134 (fra uge 31).

Du kan også læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV, eksamenspapirer og evt. andre relevante dokumenter.

Søg via linket senest søndag den 14. august 2022
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 33 og 34.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.