Søg

Aflastningsfamilie til søskendepar på snart 7 og snart 4 år til Familieplejen København

Søg jobbet

Plejefamilier
Deltid - alt under 37 timer
Fastansættelse

Er I godkendt som aflastningsfamilie, og kan I skabe trygge rammer om to søskende på snart 7 og snart 4 år?

Drengen på snart 4 år beskrives som en kvik og glad dreng, der har nysgerrighed på livet og stiller mange spørgsmål. Han har gode relationer i børnehaven både til de andre børn og de voksne. Han er én, de andre gerne vil lege med, og han viser omsorg, særligt for de små.

Storesøster på snart 7 år beskrives som meget rummelig, empatisk og omsorgsfuld. Hun ved, hvordan man er en god kammerat. Hun er glad for sin skole og fritidshjem og har gode venner der. Hun er alderssvarende i alle henseender.

Begge børn har et stort behov for tryghed, og de har brug for støtte til at regulere følelser samt til at sætte ord på egne behov og følelser.

Der er brug for en familie, der kan støtte op om forældrerollen, skabe tryghed og en struktureret hverdag med tydelige rammer og forudsigelige voksne. 

Omfanget er hver anden uge tirsdag til mandag i den ene uge og onsdag til mandag i den anden uge. I skal kunne køre børnene henholdsvis i skole og børnehave, så I skal ikke bo længere væk fra København end en times kørsel.

Om jer 

  • I er godkendt som aflastningsfamilie 
  • I er to voksne
  • I skal kunne skabe en forudsigelig og struktureret hverdag for børnene
  • I må ikke have jævnaldrende eller mindre børn i familien, men gerne større børn
  • I bor max. en times kørsel fra Københavns centrum

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Samtidig får I mulighed for at deltage i vores brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner – se kursusplan på vores hjemmeside: https://familieplejen.kk.dk/kurser

Honorar: 2 x 6 vederlag 

Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Hannah Bang Hansen på 2721 1420 eller via mail: fr8c@kk.dk.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 18. april 2023

Ansøgning mærket HBH/2023-22 sendes sammen med den seneste tilsynsrapport til:
familieplejen@kk.dk

eller

Familieplejen København
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

I kan også søge via linket.

Om Familieplejen København
Familieplejen København er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores kursusvirksomhed.
Læs om os på: familieplejen.kk.dk.