Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen, er et samarbejde mellem Københavns Kommunes boligrådgivere og kontaktpersoner i de almene boligselskaber.

Ordningen giver en direkte indgang til kommunen for kontaktpersoner i boligområderne og har til formål at støtte borgere med boligproblemer. På den måde bidrager kontaktpersonordningen til, at Kommunen kan hjælpe udsatte beboere og fremme trivslen i de københavnske bolig- og lokalområder, gennem en hurtigere og mere smidig sagsgang.

Kontaktpersonerne i de almene boligselskaber er typisk ejendomsfunktionærer eller medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Kontaktpersonen er udpeget til at være bindeled mellem den enkelte bolig/boligområde og kommunens boligrådgivere.

Kontakt