Du er her

Søg om kørsel for synshandicappede

​Som forsøgsordning tilbyder Københavns Kommune en særlig kørselsordning for borgere med omfattende synshandicap.

Københavns Kommune tilbyder for andet år i træk en særlig kørselsordning for borgere med omfattende synshandicap. Forsøgsordningen løber i en 2-årig periode til udgangen af 2018 og omfatter kørsel til behandling eller fritidsformål gennem Movia Flexhandicap.  I løbet af 2017 har 100 borgere fået en bevilling, og kommunen udbyder 120 nye pladser efter "først til mølle princippet" for kørsel i 2018. Vi  åbner op for ansøgninger om kørselsordninger for 2018 pr. 1. december 2017.  

Hvem kan søge om en kørselsordning? 
  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have fast bopæl i Københavns Kommune.
  • Du skal opfylde de officielle kriterier for et synshandicap.

De officielle kriterier for, at man har et synshandicap, er, at synsbrøken på bedste øje skal være 6/60 eller derunder, eller at synsfeltet skal være 10 grader eller derunder. Dvs. social blindhed, praktisk blindhed eller total blindhed. Projektet følger således den danske sociale klassifikation af synshandicap.

Forsøgsordningen foregår på samme vilkår som kørsel for bevægelseshæmmede borgere. Der er derfor en egenbetaling på kørsel med Movia Flexhandicap. For at blive optaget i Movia Flexhandicap skal man desuden betale et medlemsabonnement. 

Hvordan søger jeg?

Du søger om en kørselsordning i Borgercenter Handicap. Du kan læse mere på Borgercenter Handicaps hjemmeside. Her finder du også en ansøgningsblanket, der kan læses af en skærmlæser. 
Søg via Borgercenter Handicaps hjemmeside

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.