Bortskaffelse af klinisk risikoaffald

Læs om hvordan du skiller dig af med klinisk risikoaffald, og hvilke typer affald, der er klinisk risikoaffald.

Den  kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald er afskaffet pr. 1. januar 2019. Producerer din erhvervsvirksomhed klinisk risikoaffald, skal du selv indgå aftale med en godkendt affaldstransportør og udfylde et anmeldelsesskema på virk.dk til kommunen
Det betyder også, at du ikke længere kan bestille emballage hos kommunen. Emballage skal i stedet bestilles hos din transportør.

Sådan anmelder du klinisk risikoaffald:

• Du skal anmelde arten og mængden af din virksomheds kliniske risikoaffald til kommunen på virk.dk. Anmeld klinisk risikoaffald.
• Anmeldelsen skal ske én gang, og derefter kun ved væsentlige ændringer i mængde, art, affaldstransportør eller modtageanlæg. Kopi af anmeldelsen opbevares på virksomheden og fremvises ved tilsyn. 

Uanset hvor lille en mængde klinisk risikoaffald du har, skal det sorteres fra dit øvrige affald. Nedenfor kan du læse mere om hvad klinisk risikoaffald omfatter.