Bortskaffelse af klinisk risikoaffald

Læs om hvordan du skiller dig af med klinisk risikoaffald, og hvilke typer affald, der er klinisk risikoaffald.

Den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald er afskaffet pr. 1. januar 2019. Du behøver heller ikke længere at anmelde din virksomheds kliniske risikoaffaldsmængder på virk.dk.

Producerer din virksomhed klinisk risikoaffald, skal du selv indgå aftale med en godkendt affaldstransportør.

Du skal altid sortere dit kliniske risikoaffald - uanset om du har meget eller lidt.