Du er her

Indsamling af klinisk risikoaffald

Læs om de forskellige typer af klinisk risikoaffald, og hvordan du skiller dig af med det korrekt

Uanset hvor lille en mængde klinisk risikoaffald du har, skal det sorteres fra dit andet affald. Klinisk risikoaffald omfatter vævsaffald, forsøgsdyr, smitteførende affald samt spidse og skarpe genstande.

Sådan anmelder du klinisk risikoaffald:

  • Du skal anmelde arten og mængden af klinisk risikoaffald til kommunen på virk.dk. Anmeld klinisk risikoaffald.
  • Anmeldelsen skal ske én gang, og derefter kun ved væsentlige ændringer i mængde, art, affaldstransportør og modtageanlæg. Kopi af anmeldelsen opbevares på virksomheden og fremvises ved tilsyn. 

Indtil den kommunale indsamlingsordning ophører 31. december 2018, kan du bestille emballage, finde transportdokumenter og finde yderligere information om ordningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.