Stemplet

Københavns Kommunes app til anonym registrering af oplevet diskrimination og hadforbrydelser

Udgivet af: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Enhed: Center for Inklusion og Beskæftigelse

Beskrivelse: 
Dette er Københavns Kommunes app til anonym registrering af oplevet diskrimination og hadforbrydelser.

Det vigtigste våben i kampen mod diskrimination og hadforbrydelser er at få oplevelserne frem i lyset, så vi sammen kan arbejde på forebyggelsen og bekæmpelsen.

Vi har derfor brug for din hjælp med at registrere, så vi sammen kan sikre at København er en by, hvor man kan være den, man er - uden at opleve diskrimination eller hadforbrydelser.

Begreberne

- Hadforbrydelser er forbrydelser, som er motiveret af fordomme og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Ofte skyldes en hadforbrydelse offerets etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering. En hadforbrydelse kan også alene basere sig på en antagelse af, at offeret tilhører en bestemt gruppe. En hadforbrydelse kan både begås af en gerningsmand med en majoritetsbaggrund eller en minoritetsbaggrund – det er motivet, der er det centrale. Og alle grupper kan risikere at blive udsat for hadforbrydelser. 
- Diskrimination er ulovlig forskelsbehandling, hvor man behandles dårligere end andre på grund af køn, kønsidentitet, race, hudfarve, etnicitet, religion eller tro, politisk anskuelse, alder, handicap, national oprindelse, social status eller seksuel orientering. Det er diskrimination, når man fravælges til et job eller en praktikplads, bliver fyret, nægtes adgang til et diskotek, afvist til en bolig eller lignende på baggrund af en af ovenstående årsager.

Københavns Kommune har udviklet denne app i samarbejde med Nodes for at sikre en øget registrering af oplevet diskrimination/hadforbrydelser blandt københavnere.

Appen er et redskab, som københavnere kan bruge, når de oplever eller er vidne til diskrimination eller hadforbrydelser.

Registreringerne der kommer ind via appen giver Københavns Kommune et overblik over hvor, hvornår og hvem der udsættes for diskrimination/hadforbrydelser. Disse oplysninger bliver brugt til at kontakte relevante myndigheder om handlemuligheder til bekæmpelse af diskrimination.

Appen bidrager også til, at Københavns Kommune kan komme i kontakt med københavnere, der udsættes for diskrimination/hadforbrydelser og hermed direkte rådgive og vejlede borgerne

Kontakt/support: ks.it.udvikling@gmail.com
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.