Har du modtaget et brev om partshøring eller sanktion?

K-Kassen har sendt dig et brev, fordi du muligvis ikke har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp.

Hvad skal du gøre?

Hvis du har modtaget et brev om, at du er udeblevet fra fx en samtale i dit Jobcenter, Beskæftigelsescenter eller fra et tilbud i dit beskæftigelsestilbud (der hvor du skal møde op) skal du straks kontakte dit Jobcenter, Beskæftigelsescenter eller dit beskæftigelsestilbud.

Det er vigtigt, at du straks kontakter det center, hvor du ikke er mødt. Du kan risikere at blive trukket i din kontanthjælp for hver dag, centret ikke hører fra dig. Hvis du har kommentarer til, hvorfor du er udeblevet, kan du skrive eller ringe til K-kassen. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Kontakt