Du er her

Nye regler for dig på integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp

Læs om jobreformen fase 1 og de konsekvenser, den kan få for dig.

Krav om 225-timers arbejde om året

Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal du med de nye regler arbejde mindst 225 timer om året. Kun ordinært og ustøttet arbejde tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskudsjob tæller altså ikke.

Hvis ikke du overholder dette krav risikerer du at miste enten 500 kr. eller 1.000 kr. pr. måned –  afhængig af, hvor stor din hjælp er. Er du gift, mister du som udgangspunkt din hjælp helt.
Læs mere om 225-timers-reglen og find svar på de mest stillede spørgsmål

Kontanthjælpsloft 

Fremover kan du blive sat ned i særlig støtte og/eller boligstøtte. Med det nye kontanthjælpsloft er der en grænse for, hvor meget du samlet kan få i offentlige ydelser. Hvis dine samlede ydelser er højere end dit kontanthjælpsloft, vil din særlig støtte og/eller boligstøtte derfor blive sat ned. Din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse forbliver - uansat hvad - den samme.

Bor du sammen med én, der får boligstøtte, kan det også have betydning for personens boligstøtte. Det skyldes, at boligstøtten bliver fordelt på alle voksne i boligen.

Læs mere om kontanthjælpsloftet og find svar på de mest stillede spørgsmål

Nye ferieregler

Får du integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie.

Har du fået uddannelses- eller kontanthjælp eller været i et særligt revalideringsprojekt eller en virksomhedspraktik i sammenhængende 12 måneder, har du fra 1. april ikke længere ret til 5 ugers ferie, men 4 uger.

Du skal altid aftale din ferie med dit jobcenter, og du må højest holde to ugers ferie ad gangen.

Hvis du fra 1. april 2016 har optjent ret til 5 ugers ferie, beholder du retten til de fem uger i ferieåret 2016/2017. Dog må du højest holde to ugers ferie ad gangen.

Vælger du at holde mere end to ugers sammenhængende ferie for egen regning, kan det få konsekvenser for din ydelse. Opfylder du ikke det såkaldte opholdskrav, når du kommer tilbage fra ferie, vil du i stedet for kontant- eller uddannelseshjælp få den lavere integrationsydelse.

Mulighed for at få enkeltydelser

I kommunens socialforvaltning har man mulighed for at søge om at få udbetalt enkeltydelser til f.eks. medicinbehandling, flyttehjælp mv. Det vil dog være meget begrænset, hvad man kan få af enekletydelser i forbindelse med virkningerne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.
Læs evt. mere om enkeltydelser.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.