Integrationsbarometer - sådan måles integrationen

Københavns integrationsbarometer er den årlige status på Københavns Kommunes integrationspolitik.

København skal være en by i vækst, hvor flere københavnere er i beskæftigelse og uddannelse, og hvor flere lever et sundt og aktivt liv, mens færre er socialt udsatte og oplever at stå uden for fællesskabet. Det er ambitionen bag den 4-årige integrationspolitik for 2015-2018, som Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 26. marts 2015.

Med Integrationspolitikken sætter Københavns Kommune fokus på social mobilitet og sammenhængskraft under følgende to overskrifter:

  • flere i uddannelse og job
  • åben og tryg by

Integrationspolitikken har dermed to fokusområder:

  1. den skal imødegå strukturelle udfordringer på områder som skole, uddannelse, beskæftigelse, sundhed og byplanlægning
  2. den skal styrke medborgerskabet gennem indsatser, der er med til at bekæmpe diskrimination, social kontrol og radikalisering, øge københavnernes deltagelse i foreningslivet og trygheden i byen.

Integrationsbarometret tager afsæt i en række konkrete mål, som kommunens syv politiske udvalg har defineret ud fra deres forvaltningsområder. Ud fra målene er der fastsat en eller flere indikatorer, der viser, om udviklingen går i den rigtige retning. Alle forvaltninger udarbejder en årlig status på deres mål.

Status på integrationspolitikken offentliggøres her på siden én gang årligt:

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Integrationsbarometeret, eller vil du have tilsendt tidligere medborgerskabsundersøgelser, er du velkommen til at kontakte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Skriv til: ed6g@bif.kk.dk