Web og Kommunikation

Vi arbejder strategisk med kommunens digitale platforme såsom hjemmesider, sociale medier, udvikling af e-læring og andre digitale services