Væveriet

Væveriet er til voksne personer med udviklingshæmning, og består af beskyttet beskæftigelse og et daghjem.

Væveriet ligger i Københavns Nordvest kvarter.