Uddannelseslegater

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Danmark
Du kan søge Københavns Kommunes uddannelseslegater til alle videregående, kompetencegivende uddannelser.