TMF Stab Sekretariat

TMF Stab Sekretariat

Danmark
+45 33 66 26 13
TMF Sekretariat yder bistand til TMU, borgmesteren og direktionen. Sekretariatet understøtter samtidig de faglige og politiske aktiviteter.