TMF Sekretariat

Sekretariatet yder sekretærbistand til Teknik- og Miljøudvalget, borgmesteren og direktionen.