Sundhedsrummet

Sundhedsrummet tilbyder sundhedsydelser til mennesker fysiske skader og sygdomme eller psykiske lidelser – og ofte begge dele

Sundhedsrummet er en del af Mændenes Hjems sundhedstilbud, hvor sygeplejerskerne arbejder med de allermest udsatte mennesker.

Du kan læse mere om Sundhedsrummet her.