Sundby Kirkegård

Sundby Kirkegård er Københavns gravplads på Amager. På Sundby Kirkegård er der kapelsal, krematorium og mange forskellige gravstedstyper.

Sundby Kirkegård har ikke noget kirkegårdskontor.

Al henvendelse, herunder om køb af gravsted, rettes til Vestre Kirkegårds kontor.

Bemærk dog - urner til nedsættelse på Sundby Kirkegård kan afleveres i Sundby Krematorium, som ligger i forlængelse af Sundby Kapel.