Strandviben

Danmark
Strandviben består af to specialiserede botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deraf følgende kognitive og fysiske handicaps.

Én organisation med to botilbud for yngre og midaldrende med erhvervet hjerneskade og forskellige følgehandicaps.

Du kan læse mere om Strandviben her.