Strandparkscentret

Danmark
Strandparkcentret er et dagtilbud for udviklingshæmmede voksne, som er født med hjerneskade eller kromosomfejl.

Borgerne er personer med handicap, der er født med en hjerneskade, eller en kromosomfejl. Andre borgere kan, under fødslen eller tidligt i barndommen, have pådraget sig en hjerneskade. Borgerne kommer på Strandparkcentret i dagtimerne på hverdage og er her i tidsrummet fra 8.30 til 14.45. De bor enten hjemme hos deres forældre eller i Botilbud i Københavns Kommune.