Støjgener

Støjgener

Njalsgade 13
2300 København S
Danmark
Enheden for Støjgener modtager og behandler klager om: støj og lugt fra virksomheder, støj og støv fra byggepladser og røg fra brændeovne