Specialinstitutionen Skodsborg

Specialinstitutionen Skodsborg er et døgnbehandlingstilbud til børn og unge (primært piger) i alderen 12-17 år

Målgruppen er børn og unge, der har udadreagerende og selvskadende adfærd, og komplekse psykiske og psykiatriske vanskeligheder. Tilbuddet ligger i Skodsborg Kommune.

Du kan læse mere om Specialinstitutionen Skodsborg her.