Specialinstitutionen Forchhammersvej

Danmark
Specialinstitutionen Forchhammersvej er et pleje- behandlings- og botilbud for stofafhængige borgere med helbredsmæssige problemer.

Beboerne på Specialinstitutionen Forchhammersvej har et langt misbrugsforløb bag sig og helbredsmæssige problemer, der kræver sundhedsfaglig behandling.

Du kan læse mere om Specialinstitutionen Forchhammersvej her.