Spanager

Spanager er et døgntilbud med intern skole til børn og unge i den skolepligtige alder fra 6-16 år.

Mange af børnene på Spanagers målgruppe er blandt andet børn med neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter (fx ADHD). Tilbuddet ligger i Køge Kommune.

Du kan læse mere om Spanager her.