Solliden

Solliden er et døgntilbud til børn og unge i alderen 4-18 år, der er placeret uden for hjemmet på grund af omsorgssvigt.

Tilbuddet ligger i Valby i København.

Du kan læse mere om Solliden her.