Socialudvalget

Socialudvalget består af 11 medlemmer. Socialforvaltningen varetager den daglige administration af sager, som hører under udvalget