Sekretariat for Ledelse og Kommunikation i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Rådhuset - Rådhuspladsen 1
1599 København V
Danmark
+45 33 66 33 66
Sekretariatet i Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen betjener borgmester, udvalg og direktion.

Sekretariatet står desuden for presse og kommunikation.