Rymarksvænge - Værelser

Rymarksvænge er et botilbud for unge, der ikke kan bo sammen med deres forældre.

Tilbuddet består af en væreler for 14-18-årige med få tilknyttede voksne og fast nattevagt. 

Du kan læse mere om Rymarksvænge her.