Ringergården

Ringergården er et socialpsykiatrisk botilbud bestående af 25 lejligheder med tilknyttede fællesrum for beboere.

Ringergården ligger tæt på Utterslev mose, der er et naturskønt område med søer, sivbevoksede sumpe og et rigt fugleliv, hvor der er rig mulighed for en dejlig gå eller løbetur. Boligerne er almene boliger, som administreres af boligselskabet FSB, som fastsætter huslejen. Ved indflytning betales et indskud og det er muligt at søge boligtilskud. Lejlighederne er på mellem 55 og 65 m2 enten 1 eller 2 værelseslejligheder. Beboerne skal være i stand til at klare sig selv med individuel hjælp og støtte fra personalet.

Du kan læse mere om Ringergården her.