Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken

Bystævneparken 17-18
2700 Brønshøj
Danmark
+45 38 27 41 35
Københavns Kommune kan tilbyde dig midlertidigt døgnophold, hvis du i en kortere periode har brug for ekstra pleje, træning og behandling.