Rådhussekretariat

Danmark
Rådhussekretariatet yder sekretærbistand til Teknik- og Miljøudvalget, borgmesteren og direktionen.