Rønnebo

Rønnebo er et botilbud for borgere med psykiske lidelser som skizofreni og svære affektive forstyrrelser med tilbagevendende psykoser.

Botilbuddet Rønnebo består af 61 lejligheder. Her er rum til borgere, der forbereder sig på et mindre støttet botilbud, og her er også særligt egnede rammer for borgere med stort behov for personalenærvær i fællesområderne.

Du kan læse mere om Rønnebo her.