Plejekollektiverne

Sundholmsvej 10 og 24
2300 København S
Danmark
+45 33 17 66 60
Plejekollektiverne er et samlet botilbud, der dækker over Plejekollektivet, Kollektivet og Fristedet, og er beliggende på Sundholm.

Tilbuddet er for borgere med fysiske og/eller psykiske lidelser, der har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer og har brug for et længerevarende ophold.

Plejekollektiverne har 51 pladser fordelt på tre afdelinger:

  • Plejekollektivet har 22 pladser for borgere med psykiske og fysiske lidelser samt et udpræget behov for somatisk pleje. Beboerne i Plejekollektivet har eget værelse og deler bad og toilet med øvrige beboere.
  • Kollektivet har 16 pladser for borgere med psykiske og fysiske lidelser og et moderat behov for somatisk pleje. Beboerne har eget værelse med bad og tekøkken.
  • Fristedet har 13 pladser for borgere med dobbeltdiagnose og i nogen udstrækning behov for somatisk pleje. Beboerne på Fristedet har eget værelse og deler bad og toilet med øvrige beboere. 

Vi tilbyder

På de tre afdelinger arbejder vi for at skabe struktur og stabilitet i beboernes liv, både hvad angår fysisk og psykisk helbred, misbrug, medicin samt økonomi. Stabiliseringen kan på sigt øge beboernes sundhed og positive oplevelser i livet.

Der er beboerkøkkener, flere fællesarealer og spisestue, hvor beboerne tilbydes en madordning. Der er personale tilstede døgnet rundt, om natten dog i begrænset omfang i Kollektivet og Fristedet.

Dagligdagen på Plejekollektiverne
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson, som sammen med beboeren udarbejder en opholdsplan. I opholdsplanen vil vi undersøge, hvilke problemstillinger den enkelte beboer har, og hvilken støtte han/hun har brug for. Sammen med beboeren følger vi jævnligt op på problemområderne i opholdsplanen.

Vi afholder beboermøder hvor der bl.a stilles forslag om fælles aktiviteter og husorden i huset. Vi holder jævnligt sociale samt  arrangementer såsom fastelavn og banko.

Af faste ugentlige begivenheder kan bl.a nævnes tirsdagsbrunch og torsdagstur

Hvordan får man plads på Plejekollektiverne?
Man kan kun få plads på en af afdelingerne, hvis man er blevet visiteret til tilbuddet. Det er Hjemløseenheden i Borgercenter Voksne der godkender boopholdet på baggrund af en udredning af borgerens situation. Borgere fra hele landet har mulighed for at blive visiteret til Sundholm Pleje.