Pigegruppen

Danmark
Pigegruppen er et tilbud for udsatte piger i alderen 13-18 år.

Piger kan komme frivilligt og få støtte gennem projektmageri, aktiviteter og individuelt relationsarbejde til at tage ansvar for eget liv. Tilbuddet ligger på Vesterbro i København.

Du kan læse mere om Pigegruppen her