Pallesvej

Danmark
Et botilbud for voksne med udviklingshæmning i alderen 18-67 år, der ikke kan klare sig alene i eget hjem.

Pallesvej er målrettet borgere med forskellige grader af udviklingshæmning, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske tillægsdiagnoser.

Du kan læse mere om Pallesvej her.