Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37
2300 København S
Danmark
Centret har fokus på eksekvering af klimatilpasningsplanen og de kommende 300 skybrudsprojekter i tæt samarbejde med HOFOR.