Nøjsomhedsvej 12b

Nøjsomhedsvej 12B
2100 København Ø
Danmark
Ungeherberget på Nøjsomhedsvej 12b

Nøjsomhedsvej 12b er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §110, der henvender sig til unge mellem 18 og 30 år, der er boligløse. Fælles for beboerne på Nøjsomhedsvej 12b er, at de har et ønske og en motivation for at ændre på deres nuværende situation, men oplever at have brug for særlig støtte i forhold til at bringe egne ressourcer i spil, for på sigt at kunne navigere hensigtsmæssigt i eget liv.

Med udgangspunkt i en ensartet, kontinuerlig, metodisk og helhedsorienteret indsats er det Nøjsomhedsvej 12b’s målsætning at udrede, afklare og vejlede beboerne. Dette foregår i en faglig kontekst og i et tillidsfuldt samarbejde for at finde ud af, hvordan vi hjælper den enkelte bedst muligt videre i eget liv.

Nøjsomhedsvej 12b kan blandt andet støtte den enkelte beboer i at skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere, f.eks. jobcenter, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, sundheds- eller psykologfaglig hjælp. Samtidig står vi til rådighed i forhold til praktiske gøremål såsom anskaffelse af Nem-id, støtte til indkøb, madlavning, tøjvask, studiestøtte m.m. Slutteligt gør vi en dyd ud af at bidrage til, at der bliver skabt et fællesskab beboerne imellem, men også som personale at være tilgængelige og altid have tid til kontakten til beboerne.

På Nøjsomhedsvej 12b er det ikke tilladt at have gæster eller medbringe kæledyr. Indtagelse af rusmidler på matriklen er ikke tilladt. Hvad der sker uden for husets rammer blander vi os ikke i, medmindre vi oplever, at det har betydning for den enkelte beboers positive udvikling.

Nøjsomhedsvej 12b’s fysiske rammer:
Nøjsomhedsvej 12b ligger på Østerbro og er den øverste etage i en bygning, hvor der også ligger en vuggestue og et fritidshjem. Nøjsomhedsvej 12b består af 20 møblerede enkeltmandsværelser, to fælles køkkener, fire fælles badeværelser og ét fælles vaskerum.