Netværket

Netværket

Thomas Koppels Allé 13
2450 København S
Danmark
+45 26 15 47 17
Døgnbehandlingstilbud for borgere med afhængighed af rusmidler

Netværket ligger i et grønt område i Sydhavnen og er et kommunalt døgnbehandlingssted for borgere, der er afhængige af rusmidler, som kan klare sig selv i dagligdagen. Netværket er en del af Københavns Kommunes behandlingscenter - Center for Rusmiddelbehandling København.

Netværket er et forholdsvist lille sted med plads til 14 beboere. Netværket er et helt nyt hus med moderne rammer med bl.a. enkeltværelser og eget bad og toilet. Formålet med behandlingen i Netværket er at støtte borgeren i at leve et liv uden rusmidler, samt klæde borgeren på til at bevare et liv uden rusmidler.

For at blive indskrevet på Netværket, skal borgeren være indskrevet i behandling i Center for Rusmiddel København, eller i et andet kommunalt behandlingscenter. Er du borger i København Kommune og ønsker at komme i behandling i Netværket, skal du kontakte en af enhederne i Center for Rusmiddelbehandling København i Københavns Kommune.

Er du bosat i en anden Kommune, skal du kontakte det kommunale behandlingscenter i din egen kommune.

Du kan læse mere om Netværket her.