Nærumgård

Målgruppen på døgntilbuddet Nærumgård er børn med vanskeligheder inden for det autistiske område og med udviklingshæmning.

Børnenes udvikling og trivsel er omdrejningspunktet for Nærumgård. Målsætningen er at give børnene mulighed for at udvikle deres potentiale, med henblik på at opnå størst mulig livskavlitet og selvstændighed.

Du kan læse mere om Nærumgård her.