Musvågevej

Danmark
På Musvågevej bor der voksne personer fra 18 år og opefter med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og autisme.

Botilbuddet består af 50 almennyttige boliger under KAB med tilhørende fælles- og servicearealer. Borgerne på Musvågevej bliver tilbudt moderat til omfattende hjælp til personlig pleje, socialpædagogisk bistand, ledsagelse og udvikling. Den socialpædagogiske indsats er primært relateret til relationspædagogik og autismepædagogik.

Du kan læse mere om Musvågevej her.