Motorbanen

Ved Slusen 2
2300 København S
Danmark
+45 33 66 33 60
Her er motorcross bane, supercross BMX bane og junior motorcross bane.