Mændenes Hjem

Lille Istedgade 2
1706 København V
Danmark
+45 33 24 39 04
Mændenes Hjem tilbyder en række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsat.

Mændenes Hjem består af en lang række forskellige tilbud; et herberg, en boafdeling, et kontaktsted, to stofindtagelsesrum, en sundhedsafdeling, en cafe og en kantine samt en natcafe for kvinder. Desuden er der tilknyttet en frivillig læge- og tandlægetjeneste.

Du kan læse mere om Mændenes Hjem her.