Lions Kollegiets Dagtilbud

Lions Kollegiets daghjem er et aktivitetstilbud til brugere, der ikke bor på Lions Kollegiets bo- aktivitets- og rehabiliteringscenter.

I Lions Kollegiets aktivitets- og sociale samværstilbud er der fokus på udvikling, oplevelser og det at være sammen. Der er mange forskellige tilbud om aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Det kan blandt andet være IT, udflugter, sang og musik, kreative samt sansestimulerende aktiviteter på programmet. Målgruppen er for voksne i alderen 18-50 med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet kan bruges til at opretholde eller forbedre personlige evner eller af de livsvilkår, der er forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Du kan læse mere om Lions Kollegiets Dagtilbud her.