Lions Kollegiet

Lions Kollegiet er målrettet personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, herunder primært senhjerneskadede.

Lions Kollegiet driver Center for Erhvervet Hjerneskade. Vores mission er at moderat til svært hjerneskadede borgere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer med henblik på at få et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Du kan læse mere om Lions Kollegiet her.