Ledelsessekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Ledelsessekretariatet betjener Børne- og Ungdomsudvalget, borgmesteren og direktionen og sikre gode, professionelle rammer for arbejdet.