Ledelsessekretariatet

Rådhuset - Rådhuspladsen 1
1599 København V
Danmark
Ledelsessekretariatet udarbejder sager, der skal behandles i direktionen, på udvalgs- eller borgmestermøder.

Socialborgmester - Mia Nyegaard (R)
e-mail: borgmesteren@sof.kk.dk

PA for Socialborgmesteren - Assal Amin Ali
e-mail: JN52@kk.dk